Widok pracujących w gnieździe os od wewnątrzGniazda os i szerszeni stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. W przypadku, gdy w naszym gospodarstwie pojawi się owe gniazdo domownicy muszą zachować szczególną ostrożność. Nie należy zbliżać się do gniazda lub roju na odległość mniejszą niż 20 m w terenie otwartym. W sytuacji, gdy owady zagnieżdżą się w pomieszczeniu zamkniętym, należy je jak najszybciej opuścić.

Jeżeli nie posiada się odpowiednich uprawnień oraz sprzętu nigdy nie można próbować samodzielnie usunąć gniazda. Drażnienie owadów poprzez rzucanie w gniazdo różnymi przedmiotami lub spryskiwanie środkami owadobójczymi może skończyć się tragicznie.

Trzeba ostrzec osoby zbliżające się do gniazda owadów o ich obecności. W momencie ataku owadów pozostaje osłonić rękoma głowę, a w szczególności twarz. Nie można opędzać się od owadów, ponieważ może to je dodatkowo rozdrażnić. Nie można pozwolić na to, aby dzieci oraz osoby starsze czy uczulone na jad zbliżały się do gniazda.