Obowiązkowa deratyzacja w Poznaniu Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania oraz komunikatem Prezydenta Miasta Poznania, od dnia 2 maja, przez 14 dni odbywać się będzie na terenie miasta obowiązkowa deratyzacja.

Akcja deratyzacyjna jest przeprowadzana w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych przez szczury i myszy na ludzi i zwierzęta domowe. Władze nakazały przeprowadzanie obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta, polegającej na wyłożeniu preparatów do zwalczania gryzoni w miejscu ich występowania.

Wszystkie trutki użyte w przedsięwzięciu muszą posiadać atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie lub być zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia.

Przypominamy, że przeprowadzenie deratyzacji jest obowiązkiem właścicieli nieruchomości (również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych i jednostek organizacyjnych). Poza podłożeniem trutek, należy dokonać ogólnych oględzin i ewentualnych napraw w budynkach, np. otworów w drzwiach i podłogach, które mogą służyć gryzoniom do wtargnięcia oraz usunąć z terenu nieruchomości wszelkie odpady żywnościowe.

Przez cały, obowiązkowy 14-dniowy proces deratyzacji należy na bieżąco kontrolować i uzupełniać wyłożone trutki.

Post dodany: 21.04.2014